ព័ត៌មានពិគ្រោះ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង​ និងសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ សេវាសិក្សា សេវាស្នាក់នៅ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត របស់សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សដូចខាងក្រោម៖

 • ការចុះឈ្មោះចូលរៀន ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការសិក្សា និងការបង់ប្រាក់សិក្សា មានទីតាំងនៅជាន់ទី១ បន្ទប់ R1-01 លេខទូរសព្ទ័ ទំនាក់ទំនង ០២៣ ៩៨៧ ៨២៦
 • ពាក់ព័ន្ធនិងការបង់ប្រាក់ ទំនាក់ទំនងការិយាល័យសិក្សា និងកិច្ចការនិស្សិត មានទីតាំងនៅជាន់ទី១ បន្ទប់ R1-02 ដែលមាន ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចាន់ លាងហុង​ ជាអ្នកទទួលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១២​ ៩៧១ ៧១៦
 • ការធ្វើលិខិតបញ្ចាក់ការសិក្សា លិខិតបញ្ចាក់ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ លិខិតបញ្ជាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន បញ្ជាក់មុខវិជ្ជា និងលិខិតស្នាមផ្សេងៗ នៅការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក មានទីតាំងនៅជាន់ទី១ បន្ទប់ R1-03 លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០៩៩ ៣៧៧ ៧៧៨
 • ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ដែលមាន ឯកឧត្តម ទិត ដន ជាអ្នកទទួលបន្ទុក មានទីតាំងនៅជាន់ទី១ បន្ទប់ R1-04 លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១២ ២៩៩ ៩៩២
 • ដាក់ពាក្យប្រលងសង ការប្រគល់សញ្ញាបត្រ រូបថត ឬឯកសារពាក់ពន័្ឋនានារបស់និស្សិត នៅការិយាល័យ ផ្នែកប្រឡង ជាន់ឡៅតឿ បន្ទប់ R1-05 ដែលមាន លោក ហ៊ុល ចិន ជាអ្នកទទួលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១២ ៤៥៦ ៧១០ និងលោក ជ សុផល ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ៤៥៣ ៣៧៥
 • ការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ មានទីតាំងនៅជាន់ឡៅតឿ លោក ម៉ុន ទៀង ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១៧​​ ៧៤១ ៦៣៧ និងអ្នកស្រី ពៅ ឡាលីន ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១0​​​ ២៣៨ ៣៣៥
 • ពិភាក្សាដើម្បីពន្យាពេលបង់ប្រាក់ ទំនាក់ទំនង ឯកឧត្តម អោក សុភា សាកលវិទ្យាធិការរង មានទីតាំងនៅជាន់ទី២ បន្ទប់ R2-02 លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១២ ៨៦៨ ៥៩៩
 • ការសុំច្បាប់របស់និស្សិត បញ្ហាអវត្តមាននិស្សិត​​ និងចុះអវត្តមានសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀន ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូបន្ទុកថ្នាក់មានទីតាំងនៅជាន់ទី២ បន្ទប់ R2-07 ដែលមាន លោក សុំ ស៊ីផាត ជាអ្នកទទូលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០៦៩ ៩៩០​ ១៩៩
 • បណ្ណាល័យ និងស្វ័យសិក្សា មានទីតាំងនៅជាន់ទី៩ ដែលមាន អ្នកស្រី ជិន ផានាង ជាអ្នកទទូលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១២​ ៧៨៨ ០៤៩
 • បណ្ណាគារ ដើម្បីទិញសៀវភៅមេរៀនសិក្សា និងសំភារ:សិក្សា​ មានទីតាំងនៅជាន់ទី២ បន្ទប់ R2-15 មាន ដែលមាន អ្នកស្រី ងួន ធីតា ជាអ្នកទទូលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១៧ ៣០៣ ១៣១
 • ការដោះស្រាយអវត្តមាននិស្សិត និងបើកប្រាក់ខែសាស្រ្តាចារ្យ នៅបន្ទប់ជំនួយការសាកលវិទ្យាធិការ មានទីតាំងនៅជាន់ទី៣ បន្ទប់ R3-01 ដែលមាន លោក សើ គីមស៊ិន ជាអ្នកទទួលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0១៧ ៦២៦ ៦៦៤
 • បន្ទប់របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សេង ផល្លី មានទីតាំងនៅជាន់ទី៣ បន្ទប់ R3-08
 • បន្ទប់របស់សាកលវិទ្យាធិការ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឯក មនោសែន មានទីតាំងនៅជាន់ទី៣ បន្ទប់ R3-02 លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១៧​​ ៥៦៧​ ៥៦៧
 • បន្ទប់ប្រជុំមានទីតាំងនៅជាន់ទី៣​ បន្ទប់ R3-05
 • ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការណ៏ និងការិយាល័យសហគ្រិន ​ការងារ និងអតីតនិស្សិត មានទីតាំងនៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-01 ដែលមានសាស្រ្តាចារ្យ យី ភារ៉ា ជាអ្នកទទួលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០៩៩​ ៤៦៦ ៦០៧
 • ពិភាក្សាអំពីសេវាស្នាក់នៅ មានទីតាំងនៅជាន់ទី២ បន្ទប់ R1-03 ដែលមាន លោក សំអុល នីរោធ ជាអ្នកទទួលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១៥ ៤១៤ ៩២២
 • ត្រូវការ តេឡេបើក LCD បើកបន្ទប់សិក្សា បិទបន្ទប់សិក្សា បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ផ្នែកឃ្លាំង មានទីតាំងនៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-02 ដែលមាន ​លោក ស៊ិន សុមនោ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០៨៦ ៦៧៥ ៤៣៨​ /០៩៦ ៣៥១ ៥៨៥៩ វេនព្រឹក វេនរសៀល និងវេនសៅរ៏ និងលោក ថុល បូរី លេខទូរស័ព្ទ ០៩៦ ៧៥៨ ៣៣៥១ វេនយប់ និង អាទិត្យ
 • មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្រ្ត និងភាសារបរទេស មានទីតាំងនៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-03 សាស្រ្តាចារ្យ ចាន់ ហម លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១២ ៣០៧ ២២៧ និងជំនួយការ លោក ណុប វ៉ិត លេខទូរស័្ទទំនាក់ទំនង ០៩៦ ៥៦០ ១១៤៤
 • ជំនួយការព្រឹទ្ឋបុរសមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មមានទីតាំងនៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-04 កញ្ញា ទែន វណ្ណម៉ូនីតា លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០៩៦ ៧៨៨ ១០៩២
 • ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកម្មសិក្សា សរសេរសារណារបស់និស្សិត ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មសិក្សា នៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-05 ដែលមាន អ្នកស្រី ងួន ធីតា ជាអ្នកទទួលបន្ទុក លេខទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង ០១៧​ ៣០៣ ១៣១
 • ដេប៉ាតឹម៉ង់គណនេយ្យ និងធនាគារ មាននៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-06 ដែលមាន សាស្រ្តាចារ្យ ចុង សុផល លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០១៧ ​៣៨៨ ៤៤៧
 • ដេប៉ាតឹម៉ង់គ្រប់គ្រង និងទេសចរណ៏ មានទីតាំងនៅជាន់ទី៤ បន្ទប់ R4-07
 • ការិយាល័យធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង និងដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ជាន់ទី៤បន្ទប់ R4-08 ដែលមាន លោក ហង្ស សុខា ជាប្រធាន លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០៧៧​ ៧៧៧​ ៤៧៤

អំពីដំណឹងផ្សេងៗ

 • លទ្ធផលប្រឡង បិទផ្សាយនៅអាគារ R ជាន់កង់ម៉ូតូ
 • ដំណឹងបង់ប្រាក់ បិទផ្សាយនៅអគារ R ជាន់ផ្ទាល់ដី
 • ដំណឹងរកការងារធ្វើ បិទផ្សាយនៅអគារ R ជាន់ផ្ទាល់ដី
 • ដំណឹងអាហារូបករណ៍ក្រៅប្រទេសបិទផ្សាយនៅអគារ R ជាន់ផ្ទាល់ដី
 • ដំណឹងផ្សេងៗពីនេះ មានបិទផ្សាយនៅអគារ R ជាន់ផ្ទាល់ដី
 • គេហទំព័រសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ ​​​​​​​​​​​​www.hru.edu.com
 • E-mail: info@hru.edu.com
 • Facebook: HRU Human Resource University
 • ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត និសិ្សតអាចមក ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ឬ ផ្នែកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ ឬ ផ្នែកសេវាកម្មព័ត៍មាន